Gruppeleder Astrid Tønnesen
E-post: spjelkavik@kmspeider.no
Telefon.: 90546425

Kontaktperson stifinnere: Jon Ivar Tønnesen
E-post: jonivartonnesen@gmail.com
Telefon.: 99628367