Vi har venteliste på flere alderstrinn. For å melde interesse/sette seg på venteliste: send en e-post til spjelkavik@kmspeider.no med disse opplysningene:

Navn:
Fødselsdato:
Adresse:
Postnummer: 60__
Poststed: Ålesund
Foresatt navn:
Foresatt e-post:
Foresatt mobil: