Foreldre og familie er invitert til denne avslutningsfesten.