Vi møtes litt før gudstjenesten starter for å stille opp til å gå inn i prosesjon. Etter gudstjenesten er det grilling og speideraktiviteter for alle i kirka.